Προϊόντα ολοκληρωμένης προστασίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κάθε τύπου, μετασχηματιστές και προκατασκευασμένα κανάλια διανομής καθώς και πλήρεις λύσεις για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και την βελτιστοποίηση του ηλεκτρικού δικτύου κάθε εγκατάστασης.